8.sınıf inkılap yarışma soruları

gizemderin

Yeni Üye
Katılım
19 Aralık 2012
Mesajlar
5
Tepki
9
Puan
3
Konum
istanbul
8. SINIF ŞUBELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI
1.I.Dünya Savaşı’nın sebeplerinden bir tanesi de milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik fikri ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?
CEVAP: Fransız İhtilali
2. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletlerinden aldığı borçları ödeyemez duruma gelmiştir. Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurmuş oldukları komisyonun adı nedir?
CEVAP: Düyun-u Umumiye İdaresi
3. I. Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan anlaşmanın adı nedir?
CEVAP: Nöyyi Antlaşması
4. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonucunda yenilen devletlerin durumlarını görüşmek için toplantı yapmışlardır. Bu toplantının adı nedir?
CEVAP: Paris Barış Konferansı
5. Fransızların Adana ve çevresini işgalleri sırasında, bu işgali engellemek için silahlı mücadele içerisinde olan, merkezi İstanbul’da bulunan cemiyetin adı nedir?
CEVAP: Kilikyalılar Cemiyeti
6. Anadolu’da faaliyet gösteren cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği, manda ve himaye fikrinin kesin ve son olarak reddedildiği kongrenin adı nedir?
CEVAP: Sivas Kongresi
7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin almış olduğu hangi karar, İstanbul’un 16 Mart 1920’de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesine sebep olmuştur?
CEVAP: Misak-ı Milli
8. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak ülkemizin güneyini işgal eden Fransızlar, Düzenli ordularımızın hangi başarısından sonra işgal ettikleri topraklardan geri çekilmişlerdir?
CEVAP: Sakarya Meydan Muharebesi
9. Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey tarafından kurulan siyasi parti aynı zamanda ilk muhalefet partisidir. Bu partinin adı nedir?
CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
10. Kurtuluş Savaşı’nda batı Cephesi’nde düzenli ordularımızın kazandığı ilk askeri başarının adı nedir?
CEVAP: I. İnönü Muharebesi
11. I. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde Türk ordusunu arkadan vuran, cephe gerisinde sivil halka zülüm eden ve karışıklık çıkaran Ermenileri, başka bir Türk toprağı olan Suriye ve Hatay’a göç ettirmiştir. Bu göçün gerçekleşmesi için hangi kanun çıkarılmıştır?
CEVAP: Tehcir Kanunu
12. Sevr Antlaşması’na göre Muğla, Antalya ve Konya çevresini hangi devlet işgal edecekti?
CEVAP: İtalya
13. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkemiz toprakları işgal edilmeye başlanmıştı. Fakat Türk halkı işgallere karşı tepkisini silahlı direnişlerle göstermiştir. İşgallere karşı ilk direniş nerde başlamıştır?
CEVAP: Hatay ( Dörtyol)’da
Yedek Sorular:
14. Samsun merkez olmak üzere İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgede rum devleti kurmak isteyen cemiyetin adı nedir?
CEVAP: Pontus Cemiyeti
15. Birinci Dünya Savaşı’na girmemize sebep olan Alman’lardan satın aldığımızı söylediğimiz savaş gemilerinin adları nelerdir?
CEVAP: Goben ve Breslaw
----------------------------------
İNŞALLAH İŞİNİZE YARAMIŞTIR :)
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

    Üst