raşitizm

  1. Arina

    Raşitizm nedir?

    Kötü beslenme ve vitamin eksikliğinden ileri gelen özellikle küçük çocuklarda görülen bir kemik hastalığıdır. Daha çok 3. -10. aylar arasında görülür. 4–16 yaşlarında ve hatta daha ileri yaşlarda da görüldüğü olur.Kemiklerde sertleşmenin sağlanması, kalsiyumlu fosforun yerleşmesi için D...
Üst